manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Dušica Zrnić

Лични подаци:
Име и презиме: Душица Зрнић
Датум рођења: 22.02.1954.
Место рођења: Каћ

Школска спрема:
1977. године – дипломирала на Природно математичком факултету у Новом Саду, група биологија
1972. године – матурирала у Медицинској школи у Новом Саду
1968. године – завршила основну школу у Каћу

Стручно усавршавање:
1991. године – стекла звање виши кустос радома Измене у флори Сланог језера под утицајем природних и антропогених фактора
2004. године – звање музејски саветник радом Проблеми музеолошке обраде збирке Емила Талијан Градског музеја Суботица

Стручна делатност:
1977. – 1980. године – повремено радила као професор биологије у различитим школама
15.11.1980. године – стално запослена у Градском музеју као кустос биолог
1981. – 1986. године – према потреби и у одсуству директора – стални заменик
септембар 1986 – априла 1987. године В.Д. директор музеја
1991. године – положила стручни испит за вишег кустоса у Београду
2003. године – ментор кустосу биологу-приправнику

Изложбе:
- 1982. године – Птичији свет Лудашког језера – Градски музеј Суботица
- 1986. године – Птичији свет Лудашког језера – Међународни еколошки камп,  Лудаш 86
- 1987. године – Птичији свет Лудашког језера – О.Ш. Вук Караџић Бачка Топола, школско такмичење Наука младима
- 1988. године – Свет лептира – из приватне збирке из Сенте
- 1990. године – Инсекти и човек у сарадњи са Природњачким музејом Београд
- 1991. године – Стална поставка
- 1994. године – Др Бела Штурц – ботаничар, живот и дело
- 1997. године – Двадесет година Рамсарског подручја Лудашко језеро
- 1998. године – Сећање на ловачки музеј – поводом 50 година рада музеја
- јун 2001. године – Токсичне биљке Македоније у сарадњи са Природњачким музејом из Скопља
- јул 2001. године – Токсичне биљке Македоније¸ поставка у Зрењанину, сарадња три музеја Скопље, Суботица, Зрењанин
- септембар 2001. године – Емил Талијан – сећање на светског путника и ловца, Нови Кнежевац
- децембар 2001. године – Емил Талијан – сећање на светског путника и ловца, Зрењанин
- фебруар 2002. године – Емил Талијан – сећање на светског путника и ловца, Бечеј
- март 2002. године – Емил Талијан – сећање на светског путника и ловца, Крушевац
- март 2002. године – Двадесетпет година Рамсарског подручја Лудашко језеро
- мај 2002. године – Емил Талијан – сећање на светског путника и ловца, Шабац
- септембар 2002. године – Стална поставка депандансе у Бачкој Тополи
- јун 2003. године – Макро свет Фрушке горе
- октобар 2003. године – 100 година Кола српских сестара
- октобар 2003. године – Обичај даривања, Народни музеј из Крушевца
- децембар 2003. године – 135 година организованог лова у Суботици
- мај – јун 2004. године – Емил Талијан – сећање на светског путника и ловца, Смедерево
- јун 2004. године – Про натура о природи за природу изложба фотографија Јожефа Гергеља
- октобар 2005. године – Изложба слика Надежде Петровић – прве предесднице Кола српских
сестара
- новембар 2005. године – Свечано затварање изложбе слика Хадежде Петровић
- јун 2006. године – Алергогене биљке око нас
- фебруар 2007. године – Алергогене биљке око нас изложба у музеју у Бачкој Тополи
- март 2007. године – Алергогене биљке око нас изложба у Народном музеју Зрењанин
- октобар 2007. године – На дигиталним крилима-изложба фотографија Ондреј Визи. Приордњачки музеј Подгорица (мeђународна сарадња)
- октобар 2009. године – Еволуција и Дарвин – изложба у сарадњи са музејој Науке и технике  Београд
- октобар 2009. године – Аквизиције – изложба новоприкупљених предмета у музеју
- мај – јул 2010. године – Скелети уживо – изложба за Ноћ музеја у сарадњи са Природњким
музејом Београд
- септембар 2010. године – Дарвин и браћа Радовановић – изложба у сарадњи са  Природњачким
музејом Београд

Издавачка делатност:
1982. године – Птичији свет Лудашког језера – каталог изложбе
1988. године – музејски фељтон Природне вредности у музејској збирци, Суботичке новине
1988. године – музејски фељтон Минерали Градског музеја у Суботици, Суботичке новине
1990. године – Заштићене биљне врсте у Суботичком региону, музејска трибина
1990. године – информативни каталог  Инсекти и човек
1991. године – каталог Сталне поставке
1992. године – Збирка птица Градског музеја у Суботици – Д. Зрнић, И. Хуло,
Рад војвођанских  музеја, 34, 1992. године, Нови Сад
1993. године – Измене у флори Сланог језера под утицајем природних и антропогених фактора,
Рад војвођанских музеја, 35, 1993. године, Нови Сад
1994. године – каталог изложбе Др Бела Штурц – ботаничар, живот и дело
1997. године – Природне реткости Лудашког језера – група аутора
1997. године – Деценије музејске делатности Градског музеја у Сомбору, приказ књиге ,
ЕX ПАННОНИА, 2, 1997. године, Суботица
1998. године – каталог изложбе Сећање на Ловачки музеј
2000. године – Историјат развоја природњачке збирке Градског музеја у Суботици,
ЕX ПАННОНИЈА, 3 – 4, 2000.године, Суботица
2001. године – Хербаријска збирка др Беле Штурца, Мусеион
Зборник радова  Градског музеја у Суботици, Мусеион, 1, 2001. године, Суботица
2003. године – информативни каталог изложбе Макро свет Фрушке горе
2003. године – Природа региона Бачке Тополе приказана на изложби музеја у Бачкој Тополи
2004. година – Проблеми музеолошке обраде збирке Емила Талијан Градског музеја Суботица,
Зборник радова Градског музеја Суботица, Музеион бр. 4, 2004. године, Суботица
2006. година  – Најстаријији хербаријум у природњачкој збирци Градског музеја у Суботици,
Зборник радова Градског музеја Суботица, Музеион бр. 5, 2006. године, Суботица
2007. године – Стање угрожености флоре суботичког региона према Црвеној књизи флоре Србије,
Зборник радова Градског музеја Суботица, Музеион бр. 6, 2007. године, Суботица
2008. године – Приказ сталне поставке пиродњачког одељења Градског музеја у Суботици,
Зборник радова Градског музеја Суботица, Музеион бр. 7, 2008. године, Суботица
2009. године – Стање угрожености флоре суботичког региона према Црвеној књизи флоре Србије,
(други део), Зборник радова Градског музеја Суботица, Музеион бр. 8, 2008. године,
Суботица

porno turk porno turk
sikis sikis izle