manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Régészeti gyűjtemény

A Régészeti osztály gyűjteményei megközelítőleg 11000 régészeti tárgyat foglalnak magukba, amelyből 7437 leltározott. A nem leltározott régészeti leletek nagyobb része studium anyag. A gyűjtemények anyaga magába foglalja az egykori Gimnáziumi gyűjteményt, a szakszerű terepbejárások alkalmával összegyűjtött régészeti anyagot, a kisebb- és nagyobb régészeti beavatkozások és feltárások leleteit és a magánszemélyek által múzeumba került ajándékokat.
A gyűjtemények nagyobb része a múzeum szakemberei által feltárt jelentősebb régészeti lelőhelyekről származik..

A legjelentősebb tervszerű ásatások:

- 1948/49 Nosza – Hinga: középkori temető,
- 1950-1952 Nosza – gyöngyparti rézkori temető,
- 1965 Ludas – budzsáki neolitikus telep,
- 1973 Bácstopolya – bánkerti szarmata és avar temető,
- 1979-1981 Verusics – Nitrogénművek: szarmata és két XI. századi temető
- 1979-1982 Moravica – Koplaló: avar temető,
- 2001-2003 Szabadka – Kameniti hát: középkori templom és temető
-2010 Kaponya: középkori templom

Gyűjtemények:

Őskori gyűjtemény
Antik gyűjtemény
Népvándorláskori gyűjtemény
Középkori gyűjtemény

1.    Őskori gyűjtemény:

a.)    Paleolitikum

Lelőhelyek Ludas-Budzsák

Publikációk: Grbić M.: Paleolitska nalazišta kod Subotice i Kragujevca. Glasnik SAN II/2. Beograd 1950; Marković-Marjanović J.: Tragovi paleolitika na Ludoškog jezera. Glasnik SAN II/2. Beograd 1950; Gavela B.: Iskopavanja na lokalitetu Budžak i Pereš kod Nose u blizini Subotice. Glasnik SAN III/2. Beograd 1952.

b.)    Mezolitikum

Lelőhelyek: Hajdujárás – Pörös

c.)    neolitikum:

Lelőhelyek: Ludas-Budzsák; Nosza-Gyöngypart; Hajdujárás – Székelyhalom; Ludas – Suplyák; Nosza – Túlát; Kelebia – Aggok háza.

Irodalom: Sekereš L.: Preistorijska naselja u okolini Ludaškog jezera. Rukovet br. 1 (1966); Sekereš L.: Ludaš – Budžak, ranoneolitsko naselje. Arheološki pregled 9 (1967); Garašanin D.: Die Siedlung der Starčevokultur in Nosa bei Subotica und das Problem der neolitischen Lemscheunen. Bericht über den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg 1958. Berlin, 1961.

d.)    rézkor

Lelőhelyek: Nosza – Gyöngypart.

Publikációk: Šulman M.: Grobovi iz bakarnog doba u Subotici. Zbornik Matice Srpske 3 (1952); Šulman M.: Groblje bakarnog doba u blizini Subotice. Zbornik Matice Srpske 6 (1954).

e.)    Lelőhelyek: Kelebia – Sufinhát; Szabadka – Jaszibara; Sándor – Szentkút; Hajdujárás – Székelyhalom; Hajdujárás – Körös-part; Hjdujárás – Pörös; Hajdujárás – Cigányhalom; Szabadka – Molczer téglagyár; Szabadka – Sétaerdő; Hajdujárás – Kővágó; Makkhetes – Prokes tanya; Szabadka – Bajnát; Ludas – Babahalom; Hajdujárás – Tőzegtelep; Kelebia – Aggok háza.

f.)    vaskor

Lelőhelyek: Hajdujárás – Pörös; Bajmok – Kálvária; Nosza – Hinga; Tavankút – Ruski; Bácsszőlős; Bajmok -Halstó.

2.    Antik gyűjtemény:

a.)  szarmaták

Lelőhelyek: Bajmok – Kálvária; Bajmok – Kollár; Bajmok – szövetkezeti föld; Békova – Stojsavljević; Békova – Bursać; Csantavér – Gogolyák; Csantavér – Topolyai út; Csantavér – Szabadkai út; Dušanovo – Csíkér part; Györgyén – Tumbas; Hajdujárás – Fűzfássor; Hajdujárás – Körös part; Hajdujárás – Pörös; Kelebia – Tópart; Kelebia – Sufinhát; Kisbosznia – Rukavina; Kisbosznia – Csíkér; Ludas – Budzsák; Ludas – Csurgó; Ludas – Régi iskola; Ludas – Öregtemető; Nosza – Hinga; Nosza – Jankóhegy; Nosza – Túlát; Palics – Fenyves; Palics – Sárgapart; Palics – Sós tó; Palics – Tőzegbánya; Palics – Vértó; Szabadka – Mácskovics téglagyár; Szabadka – Bácska pálya; Szabadka – Borjúköz; Szabadka – Kisbajmok; Szabadka – Makkhetes; Szabadka – Majsai út; Szabadka – Radanovác; Szabadka – Sebesity; Szabadka – Vörös falu; Szabadka – Verusics; Szabadka – Vámtelek; Tavankút – Zlatan kraj; Višnjevac – Šarac.

Publikációk: Gohl Ö.: Római edények Szabadkán. Archaeológiai Értesítő 19 (1899); Nađ I. – Nađ P.: Katalog arheološke zbirke dr. Imre Frey-a. Sombor, 1964.; Párducz M.: A szarmatakor emlékei Magyarországon III (1950); Szekeres L. – Szekeres Á.: Szarmata és XI. századi temetők Verusicson. Szabadka, 1996.; Sekereš A.: Sarmatska nekropola Subotica – Verušić. Rad muzeja vojvodine 40 (1998).

3.    Népvándorláskori gyűjtemény:

porno turk porno turk
sikis sikis izle