malatya escort mersin escort escort elazig sivas escort hatay escort didim escort sivas escort malatya escort erzurum escort porno izle siki izle konulu porno porno orum escort porno izle

Régészeti gyűjtemény

A Régészeti osztály gyűjteményei megközelítőleg 11000 régészeti tárgyat foglalnak magukba, amelyből 7437 leltározott. A nem leltározott régészeti leletek nagyobb része studium anyag. A gyűjtemények anyaga magába foglalja az egykori Gimnáziumi gyűjteményt, a szakszerű terepbejárások alkalmával összegyűjtött régészeti anyagot, a kisebb- és nagyobb régészeti beavatkozások és feltárások leleteit és a magánszemélyek által múzeumba került ajándékokat.
A gyűjtemények nagyobb része a múzeum szakemberei által feltárt jelentősebb régészeti lelőhelyekről származik..

A legjelentősebb tervszerű ásatások:

- 1948/49 Nosza – Hinga: középkori temető,
- 1950-1952 Nosza – gyöngyparti rézkori temető,
- 1965 Ludas – budzsáki neolitikus telep,
- 1973 Bácstopolya – bánkerti szarmata és avar temető,
- 1979-1981 Verusics – Nitrogénművek: szarmata és két XI. századi temető
- 1979-1982 Moravica – Koplaló: avar temető,
- 2001-2003 Szabadka – Kameniti hát: középkori templom és temető
-2010 Kaponya: középkori templom

Gyűjtemények:

Őskori gyűjtemény
Antik gyűjtemény
Népvándorláskori gyűjtemény
Középkori gyűjtemény

1.    Őskori gyűjtemény:

a.)    Paleolitikum

Lelőhelyek Ludas-Budzsák

Publikációk: Grbić M.: Paleolitska nalazišta kod Subotice i Kragujevca. Glasnik SAN II/2. Beograd 1950; Marković-Marjanović J.: Tragovi paleolitika na Ludoškog jezera. Glasnik SAN II/2. Beograd 1950; Gavela B.: Iskopavanja na lokalitetu Budžak i Pereš kod Nose u blizini Subotice. Glasnik SAN III/2. Beograd 1952.

b.)    Mezolitikum

Lelőhelyek: Hajdujárás – Pörös

c.)    neolitikum:

Lelőhelyek: Ludas-Budzsák; Nosza-Gyöngypart; Hajdujárás – Székelyhalom; Ludas – Suplyák; Nosza – Túlát; Kelebia – Aggok háza.

Irodalom: Sekereš L.: Preistorijska naselja u okolini Ludaškog jezera. Rukovet br. 1 (1966); Sekereš L.: Ludaš – Budžak, ranoneolitsko naselje. Arheološki pregled 9 (1967); Garašanin D.: Die Siedlung der Starčevokultur in Nosa bei Subotica und das Problem der neolitischen Lemscheunen. Bericht über den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg 1958. Berlin, 1961.

d.)    rézkor

Lelőhelyek: Nosza – Gyöngypart.

Publikációk: Šulman M.: Grobovi iz bakarnog doba u Subotici. Zbornik Matice Srpske 3 (1952); Šulman M.: Groblje bakarnog doba u blizini Subotice. Zbornik Matice Srpske 6 (1954).

e.)    Lelőhelyek: Kelebia – Sufinhát; Szabadka – Jaszibara; Sándor – Szentkút; Hajdujárás – Székelyhalom; Hajdujárás – Körös-part; Hjdujárás – Pörös; Hajdujárás – Cigányhalom; Szabadka – Molczer téglagyár; Szabadka – Sétaerdő; Hajdujárás – Kővágó; Makkhetes – Prokes tanya; Szabadka – Bajnát; Ludas – Babahalom; Hajdujárás – Tőzegtelep; Kelebia – Aggok háza.

f.)    vaskor

Lelőhelyek: Hajdujárás – Pörös; Bajmok – Kálvária; Nosza – Hinga; Tavankút – Ruski; Bácsszőlős; Bajmok -Halstó.

2.    Antik gyűjtemény:

a.)  szarmaták

Lelőhelyek: Bajmok – Kálvária; Bajmok – Kollár; Bajmok – szövetkezeti föld; Békova – Stojsavljević; Békova – Bursać; Csantavér – Gogolyák; Csantavér – Topolyai út; Csantavér – Szabadkai út; Dušanovo – Csíkér part; Györgyén – Tumbas; Hajdujárás – Fűzfássor; Hajdujárás – Körös part; Hajdujárás – Pörös; Kelebia – Tópart; Kelebia – Sufinhát; Kisbosznia – Rukavina; Kisbosznia – Csíkér; Ludas – Budzsák; Ludas – Csurgó; Ludas – Régi iskola; Ludas – Öregtemető; Nosza – Hinga; Nosza – Jankóhegy; Nosza – Túlát; Palics – Fenyves; Palics – Sárgapart; Palics – Sós tó; Palics – Tőzegbánya; Palics – Vértó; Szabadka – Mácskovics téglagyár; Szabadka – Bácska pálya; Szabadka – Borjúköz; Szabadka – Kisbajmok; Szabadka – Makkhetes; Szabadka – Majsai út; Szabadka – Radanovác; Szabadka – Sebesity; Szabadka – Vörös falu; Szabadka – Verusics; Szabadka – Vámtelek; Tavankút – Zlatan kraj; Višnjevac – Šarac.

Publikációk: Gohl Ö.: Római edények Szabadkán. Archaeológiai Értesítő 19 (1899); Nađ I. – Nađ P.: Katalog arheološke zbirke dr. Imre Frey-a. Sombor, 1964.; Párducz M.: A szarmatakor emlékei Magyarországon III (1950); Szekeres L. – Szekeres Á.: Szarmata és XI. századi temetők Verusicson. Szabadka, 1996.; Sekereš A.: Sarmatska nekropola Subotica – Verušić. Rad muzeja vojvodine 40 (1998).

3.    Népvándorláskori gyűjtemény:

porno turk porno turk
sikis sikis izle