manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Grad biciklista

Grad biciklista – Istorijski, etnološki, književni i likovni aspekat bicikle u Suboticinaziv je izložbe Gradskog muzeja, koji je posvećen kulturi svakodnevnog biciklovanja kao zajedničkom imenitelju svih Subotičana bez obzira na polnu, starosnu, nacionalnu ili profesionalnu pripadnost. Izložba se zasniva na istraživanju i saradnji sa građanima, a ima za cilj da prikaže same početke korišćenja ovog izrazito ravničarskog prevoznog sredstva kao i promene koje je doživeo tokom svoje istorije. Tema izložbe je prikazana interdisciplinarno, pa se postavka sastoji iz tri osnovna  segmenta: etnološkog, istorijskog i umetničkog. Lajoš Vermeš (Subotica, 1860–1945) je osoba koja zauzima istaknuto mesto u lokalnoj istoriji sporta. On je tačno pre 120 godina (1891) izgradio na Paliću biciklističku stazu, koja je prva takva staza na našim prostorima. Od tog vremena Subotica je grad biciklista.
Izložba kompleksno prikazuje temu obrađujući sledeće oblasti: 1. Prikazivanje 130-to godišnje istorije biciklizma u Subotici preko istorije kulture biciklizma, običaja vožnje bicikla u Subotici, kao i priča (oral history) koje žive u sećanju Subotičana, 2. Bicikl kao sredstvo inspiracije na radovima subotičkih umetnika, 3. Bicikl kao ekološko prevozno sredstvo, prikazano pomoću subotičkih biciklističkih staza i biciklističkog turizma.
Posredni cilj izložbe je što šire angažovanje građana u osmišljavanju priče o biciklu, a samim tim i razvijanje navike da se odlazi u Muzej – jer muzej je priča o nama samima. Zbog toga muzej očekuje od građana fotografije na kojima su prikazani sa biciklom i slično.

porno turk porno turk
sikis sikis izle