manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Umetnička zbirka

Fond umetničkog odeljenja Gradskog muzeja se počeo formirati u vreme nastajanja prvog muzeja u gradu, 1892–94. godine. Umetničko odeljenje Gradskog muzeja je osnovano kada i sama ustanova, 1948. godine. Prvo su brigu o umetničkom delu Gradskog muzeja vodili direktor dr Mirko Šulman i bivši profesor mesne gimnazije dr Matija Evetović. Prvi stručni saradnik Umetničkog odelenja je bio prvi diplomirani istoričar umetnosti u Subotici, Bela Duranci, koji je u muzeju proveo period 1959–1975. Posle njega su na Umetničkom odeljenju radili sledeći istoričari umetnosti: Branislava Šadi, rođ. Dejanović u periodu 1975–1981; Ana Baranji, rođ. Palušek u periodu 1981–1991; ponovo Branislava Šadi u periodu 1992–1999; Olga K. Ninkov (1964) od 1997. godine, tek od 2005. godine Ljubica Vuković Dulić. Umetnički fond GMS danas broji preko 2000 umetničkih dela – slike, grafike, crteži, skulpture, kao i blizu 500 predmeta primenjene umetnosti. Po sadržaju, kolekcija se deli na tri veće celine, koje se dalje razvrstavaju po tehnikama i vrsti materijala na: slike, grafike, crteže, skulpture, predmete primenjene umetnosti i dokumentaciju.

1. Zavičajna zbirka (područje Subotica, Bačka Topola, Tavankut, Bajmok, Horgoš i Kanjiža, Novi Žednik).
2. Galerija umetnika Mađara u Vojvodini u periodu 1830–1930.
3. Legati:
- Gabor Almaši
- Miloš Babić
- Ana Bešlić
- Đorđe Bošan
- Husvéth Lajos
- Aleksandar Lifka
- Šandor Torok
4. Zbirka jugoslovenskih autora
Zbirka jugoslovenskih autora sadrži mali broj značajnih srpskih i hrvatskih autora, kao što su npr. N. Aleksić, S. Baković, R. Frangeš Mihanović, M. Konjović, N. Radonić, S. Šumanović.

porno turk porno turk
sikis sikis izle