manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Izdanja

Gradski muzej u Subotici osnovan je 1948. godine, u vreme velikog zamaha posleratnog razvitka i entuzijazma. Iz tog perioda datira i izdavačka delatnost Muzeja, u početku skromnih razmera, ali veoma značajna kao ogledalo rada i stvaralačkog napora muzejskih radnika da se prošlost zavičaja i istorija kulture otme zaboravu. Sva izdanja Gradskog muzeja objavljuju se uporedo na srpskom, hrvatskom i mađarskom jeziku.

Bibliografija muzejskih izdanja danas broji preko 100 jedinica koje čine katalozi, monografije, vodiči i godišnjak Museion. Pojedina izdanja svode se na skromne kataloge od dva lista, dok su tematski katalozi i monografije iz raznih oblasti muzejske delatnosti, bogato opremljeni i stručno veoma sadržajni.

Prvi katalog izložbe likovnih umetnika Subotice objavljen je 1949. godine, povodom izložbe na kojoj su zastupljeni Đorđe Bošan, Mihajlo Dejanović, Andraš Hanđa, Šandor Ivanjoš, Stevan Jenovac, Šandor Olah, Gabor Almaši i Ana Bešlić. On se sastoji od četiri stranice i nema ilustracija. Noviji katalozi su bogato ilustrovani i predstavljaju rezultat sveobuhvatnih istraživanja iz određenih muzejskih oblasti.

Najstarija monografija objavljena je 1958. godine pod naslovom Štrajk u fabrici Fako, za koju je materijal sredio i obradio Zoltan Devavari. Monografska izdanja su ipak retka, jer zahtevaju veća finansijska sredstva, te su se pojavljivala samo povremeno (1966. godine o radničkom pokretu u Subotici, 1973. godine o likovnom stvaralaštvu Mađara u Vojvodini: 1830–1930, o stvaralaštvu Ane Bešlić 1983. godine i druga).

Prvi i jedini Vodič kroz muzej objavljen je 1972. godine, čiji su autori kustosi i direktor Gradskog muzeja. Vodič se odnosi na stalnu postavku Muzeja, smeštenog u Gradskoj kući od 1967. godine. Znatno skromniji vodič savremene stalne postavke Muzeja, objavljen je 1991. godine na 6 strana (jedan presavijen list).

Godišnjak Gradskog muzeja Subotica – Museion pojavio se tek 2001. godine, iako je oduvek postojala potreba za stručnom periodičnom publikacijom u kojoj se objavljuju rezultati stručno-istraživačkog rada rukovodilaca pojedinih zbirki: arheološke, etnološke, istorijske, istorije umetnosti, prirodnjačke kao i konzervatorske radionice i biblioteke. Ovaj stručni časopis izlazi uporedo na srpskom, hrvatskom i mađarskom jeziku i registrovan je pod stručnim brojem ISSN – 1451-1274. U pripremi je najnoviji broj i uvek izaziva veliko interesovanje stručne javnosti jer se razmenjuje sa srodnim publikacijama u Srbiji. U dosadašnjim brojevima Museiona (broj 1, 2, 8) objavljena je kompletna bibliografija izdanja Gradskog muzeja Subotica od 1948. do 2008. godine.

Izdavačka delatnost veoma je značajna u sveukupnom radu Gradskog muzeja Subotica jer čini dostupnim bogatstvo i raznovrsnost muzejskih zbirki kako posetiocima i građanima, tako i zainteresovanima za kulturno-istorijske i umetničke vrednosti Subotice i okoline.

porno turk porno turk
sikis sikis izle