umraniye escort Porno izle turk porno

Museion

Godišnjak Gradskog muzeja Subotica – Museion pojavio se tek 2001. godine, iako je oduvek postojala potreba za stručnom periodičnom publikacijom u kojoj se objavljuju rezultati stručno-istraživačkog rada rukovodilaca pojedinih zbirki: arheološke, etnološke, istorijske, istorije umetnosti, prirodnjačke kao i konzervatorske radionice i biblioteke. Ovaj stručni časopis izlazi uporedo na srpskom, hrvatskom i mađarskom jeziku i registrovan je pod stručnim brojem ISSN – 1451-1274. U pripremi je najnoviji broj i uvek izaziva veliko interesovanje stručne javnosti jer se razmenjuje sa srodnim publikacijama u Srbiji. U dosadašnjim brojevima Museiona (broj 1, 2, 8) objavljena je kompletna bibliografija izdanja Gradskog muzeja Subotica od 1948. do 2008. godine.

Museion 11

Museion 12

Museion 13