manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Programi

1. Vođenje kroz izložbu
U Gradskom muzeju organizuje se vođenje kroz izložbu po uzrastima. Vođenje se organizuje samo uz prethodnu najavu posetilaca.
Grupa može da sadrži maksimalno 30 osoba.
Vođenje kroz izložbu staje: 1 500 din. po grupi

Da bi se pripremili za prijem grupe, potrebni su nam sledeći podaci:
- naziv škole ili institucije
- ime i prezime nastavnika, odnosno grupovođe
- broj posetilaca
- uzrast (životna dob)

2. Čas u muzeju u vezi s aktuelnom izložbom

3. Prateći programi izložbe portreta „Lica vremena“

Ciklus predavanja, promocija knjiga i igraonica vezanih za izložbu portreta umetničke zbirke Gradskog muzeja pod nazivom „Lica vremena“ započinje 24. septembra 2010. i završava zatvaranjem izložbe, aprila 2011. godine. Cilj programa je intenziviranje komunikacije sa publikom i stručnom javnošću, približavanje muzejskog blaga publici, unapređivanje istraživanja i saradnje publike i stručnjaka, kao i negovanje pedagoškog rada u okrilju muzeja. Pozvani predavači su srtučnjaci raznih profila (istoričar umetnosti, istoričar, restaurator, istoričar književnosti, filmski analitičar, filozof, pedagog, slikar, itd.). Predavanja se dešavaju sredom ili petkom od 19 časova, uz besplatan ulaz i “Power Point” prezentaciju. Igraonice se organizuju subotom od 10 časova i predviđena su za decu uzrasta do 12 godina. Javnost će biti obaveštavana o detaljima svakog dešavanja, pa tako i o temi igraonica ili eventualnim promenama u programu. Svaki posetilac i svaka sugestija je dobrodošla!

Prvi ciklus programa:

Predavanje:

24. IX, petak, 19.00 h
– Jasmina Jakšić (istoričar umetnosti, Novi Sad; istraživač-saradnik The Catalogue Raisonné of Works by Philip de László, M.V.O., P.R.B.A., 1869-1937, iz Londona): Portretna delatnost  Filipa de Lasla (Philip de László) i njegove veze sa Bačkom.
Nakon predavanja sledi vođenje autora izložbe kroz postavku.

29. IX, sreda, 19.00 h
– Žužana Pap Korhec (restaurator, Gradski muzej Subotica): Restauracija portreta stare subotičke Gradske kuće.

8. X, petak, 19.00 h
– Nevenka Bašić Palković (bibliotekar – muzejski savetnik, Gradski muzej, Subotica): Portreti izložbe „Lica vremena“ značajnih ličnosti zavičajne periodike.

21. X, četvrtak, 19.00 h
– dr Eva Hoža (istoričar književnosti, docent Univerziteta u Novom Sadu): Portret i književnost.
Nakon predavanja sledi vođenje autora izložbe kroz postavku. Predavanje i vođenje se odvija na mađarskom jeziku.

27. X, sreda, 19.00 h
Mile Tasić (bibliotekar, Gradska biblioteka, Subotica): Porterti u likovnoj zbirci subotičke Gradske biblioteke.

3. XI, sreda, 19.00 h
– Dragana Kuručev (istoričar umetnosti, Gradski muzej Vršac): Život i delo Paje Jovanovića, te kratak prikaz najnovih izdanja o umetniku.
Nakon predavanja sledi vođenje kroz postavku od strane autora izložbe, sa osvrtom na izloženo delo Paje Jovanovića: „Portret Aleksandra Karađorđevića“ .

17. XI, sreda, 19.00 h
– Mirko Grlica (istoričar, Gradski muzej, Subotica): Portretisani gradonačelnici, Mukić Janoš, Lazar Mamužić i Karolj Biro.

24. XI, sreda, 19.00 h
–Silvija Ristić (istoričar umetnosti, profesor Gimnazije „Svetozar Marković“ Subotica): Portret od antičke do moderne umetnosti.

Igraonica:

25. IX, subota, od 10.00 h na srpskom, od 11.30 na mađarskom jeziku
– Igraonica istorije umetnosti u izložbi portreta; vodi: Olga Kovačev Ninkov.

30. X, subota, 10.00 h
– Igraonicu vodi: Senka Rožumberski.

27. XI, subota, 10.00 h
– Igraonicu vodi: Emilija Martinek Grubanov.

18. XII, subota, 10.00 h
– Igraonicu vodi: Agneš Tot.

Promocija knjige:

5. XI, petak, 18.00 h
–Promocija knjige o Ani Bešlić. Gosti: prof. dr. Jerko Denegri i prof. dr. Miško Šuvaković, Beograd.

Drugi ciklus programa:

Predavanja:

12. I (sreda) 19 h
Gabor Agardi: Portreti i film Predavanje se odvija na mađarskom jeziku.

26. I (sreda) 19 h
Judit Raffai: Portreti, fotografije i moda. Predavanje se odvija na mađarskom jeziku.

porno turk porno turk
sikis sikis izle