manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Nematerijalno kulturno nasleđe vojvođanskih Mađara

2003. godine UNESCO je prihvatio konvenciju o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

Konvencija UNESCO-a određuje uslove kandidovanja za nematerijalno kulturno nasleđe, reguliše dalje održavanje, kao i zaštitu kulturnih znamenitosti. Po konvenciji, „u nematerijalno kulturno nasleđe spadaju običaji, vizuelni prikazi, oblici izražavanja, znanja, veštine – kao i sredstva, predmeti, rukotvorine i kulturno okruženje vezano za njih, – a koje zajednice, grupe, a nekad i pojedinci priznaju kao deo svog kulturnog nasleđa. Ovo nematerijalno kulturno nasleđe, koje se prenosi sa generacije na generaciju – a koje zajednice, grupe stalno obnavljaju kao odraz svog odnosa prema svom okruženju, prirodi i svojoj istoriji – pruža im osećaj identiteta i kontinuiteta, te na taj način podstiče poštovanje kulturnog diverziteta i ljudske kreativnosti.”

Do današnjih dana ovu konvenciju je potpisalo više od 130 zemalja. 2010-te godine Srbija je takođe potpisala UNESCO-vu konvenciju o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa i time se obavezala na njeno ostvarenje. Iz sadržaja teksta konvencije proističe da je zadatak dotične zemlje između ustalog i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih zajednica koje žive na njenoj teritoriji, ukoliko data nacionalna zajednica obavi pripremne radnje za to. Stručnjaci zajednice Vojvođanskih mađara otpočeli su popis elemenata svog nematerijalnog kulturnog nasleđa. U prvoj fazi istraživanja fokusirali su se na znamenitosti Bačke. Na osnovu toga su izvršene pripremne radnje za kandidovanje sledećih znamenitosti:

Običaji u mađarskim svadbama u Bačkoj (Seleši Vago Laslo);

Berbanski bal u Doroslovu (Pap Arpad);

Običaj dramskog prikazivanja Isusovog rođenja i traženja konaka u Bogojevu (Pašti Kornelija i Rafai Judit);

Berbanski dani na Hajdukovu (Rafai Judit);

Narodno pripovedanje u okolini Ludoša (Rafai Judit);

Izrada cvetnih tepiha u Molu povodom praznika Tela Isusovog (Besedeš Valerija);

Običaj spravljanja spiralnih testenina u naseljima sa pretežno kalvinističkim življem (Pap Arpad );

Skorupača (Pap Arpad);

Dijalekt i običaji u Kupusini (Besedeš Valerija i Šiling Leda).

Izložbu su priredili Papp Arpad i Rafai Judit, saradnici Gradskog muzeja u Subotici.

Tehnički saradnici: Harangozo Atila, Tolnai Đerđ (György).

Projekat finansira Fondacija „Bethlen Gabor”.

porno turk porno turk
sikis sikis izle