porno izle porno gorukle escort malatya escort liseli porno izle mersin escort elazig escort erzurum escort sivas escort hd porno izle Łvey anne porno erzurum escort malatya escort hatay escort didim escort

Javne nabavke

PRAVILNIK   O   NABAVKAMA

Pravilnik o nabavkama

JAVNE NABAVKE

JNMV3/18

Poziv za podnoŇ°enje ponude – elektrińćna energija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

Izmena konkursne dokumentacije

JNMV2/18

Poziv za podnoŇ°enje ponude – usluge Ň°tampanja

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

ObaveŇ°tenje¬†o¬†produŇĺenju¬†roka¬†za¬†podnoŇ°enje¬†ponuda

Odluka o dodeli ugovora

ObaveŇ°tenje o zakljuńćenom ugovoru

JNMV 1/18

Poziv za podnoŇ°enje ponude – usluge ńćiŇ°ńáenja

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

ObaveŇ°tenje o zakljuńćenom ugovoru

JNMV 4/17

Poziv za podnoŇ°enje ponude – Ň°tampanje publikacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

ObaveŇ°tenje o zakljuńćenom ugovoru

JNMV 3/17

Poziv za podnoŇ°enje ponude – Ň°tampanje publikacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

ObaveŇ°tenje o zakljuńćenom ugovoru

JNMV 2/17

Poziv za podnoŇ°enje ponude – oprema za kulturu

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

ObaveŇ°tenje o zakljuńćenom ugovoru

JNMV 1/17

Poziv za podnoŇ°enje ponude – nabavka elektrińćne energije

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

ObaveŇ°tenje o zakljuńćenom ugovoru

JNMV 1/16

Poziv za podnoŇ°enje ponude – nabavka elektrińćne energije

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

ObaveŇ°tenje o zakljuńćenom ugovoru

JNMV3/15

Poziv javna nabavka usluge Ň°tampanja.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

ObaveŇ°tenje o zakljuńćenom ugovoru

JNMV   2/15

ObaveŇ°tenje¬†o obustavi postupka javne nabavke 2/2015

ObaveŇ°tenje¬†o¬†produŇĺenju¬†roka¬†za¬†podnoŇ°enje¬†ponuda¬†2/2015

Izmena konkursne dokumentacije 2/2015

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju 2/2015

Poziv javna nabavka usluge Ň°tampanja.

Konkursna dokumentacija

NMV   1/15

Poziv javna nabavka el. en. 2015.

Konkursna dokumentacija

JNMV 1 / 14

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora