manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Lica vremena – Portreti umetničke zbirke Gradskog muzeja

Izložba po prvi put daje prikaz izbora portreta umetničke zbirke, uvrštavajući u pregled sve likovne tehnike: uljana slikarska dela, akvarele, pastele, grafike, crteže, skulpture, medalje, plakete. Dela nastala pretežno u Subotici i okolini, ali i šire, u vremenskom rasponu od 200 godina, predstavlja panoptikum ličnosti raznih epoha – kraljeva, carice, gradonačelnika, gradskih činovnika, književnika, itd. (npr. carica Marija Terezija, regent Aleksandar Karađorđević, gradonačenci XIX veka, Endre Adi, Miroslav Krleža, Ambrozije Šarčević, Tito, itd.), te plemića, građana, seljaka i njihove dece, pa i samih slikara i vajara. Među autorima nalazimo značajne Subotičane i portretiste (npr. Aksentije Marodić, Antal Sirmai, Jelena Čović, Geza Čat, Šandor Olah, Lukač Đelmiš, Dorđe Bošan, Gabor Almaši, Ana Bešlić, Jovan Dević, Imre Vinkler, Imre Šafranj, itd), ali i umetnike značajne za nacionalnu umetnost (npr. Nikola Aleksić, Baković Stejapan, Deže Ciganj, Lajoš Hušvet, Karolj Jakobi, Paja Jovanović, Karolj Kernštok, Laub Laslo, Đura Pecić, Jožef Pehan, Novak Radonić, Jožef Šmit, Mor Tan, itd). Takođe nalazimo i manje poznate, ali vredne stvaraoce, koji su često navraćali u grad, upravo radi izrade portreta.

Ukoliko se osvrnemo na izložene ekponate, videćemo kako porterti muzejske zbirke nisu samo umetnička dela koja odražavaju stilske promene i individulane sklonosti autora ili želje naručioca, nego su i istorijski, kulturološki dokumenti, koji pružaju uvid u različite segmente, kao što su naprimer modne tendencije odevanju i frizura, ili načinu uramljivanja slika. Istovremeno, kroz izložbu sagledavamo šarolikost i inventivnost u brojnim rešenjima ove iskonske i uvek aktuelne teme, jedne od osnovnih preokupacija kroz vekove u umetnosti i spone među naručiocima i stvaraocima, pa i gledaocima.

Rezultati konkursnih radova “Lica vremena”

porno turk porno turk
sikis sikis izle