manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Promocija knjige: Florа Subotičko – horgoške peščаre i pitаnjа njene zаštite

Na osnovu dosadašnjih iskustava smatramo da naučnici – istraživači, koji se bave sa praktičnim i teorijskim pitanjima proučavanja prirodne okoline, treba da budu upoznati sa fotosintetičkom bazom datog područja, što znači da moraju poznavati spontano nastao biljni pokrivač, odnosno iskonske biljne zajednice, floru područja, kao i njegove biljno-geografske odlike. Ova konstatacija se odnosi na one koji se bave funda-mentalnim botaničkim, zoološkim i biocenološkim istraživačkim radom, ali i na stručnjake, koji tokom rada koriste prirodne resurse ili prirodna staništa za transport ili za gradnju. To znači da prilikom planiranja, radi sveobuhvatne zaštite životne sredine i održivog razvoja područja i njihovih prirodnih vrednosti, treba da znamo čime raspolažemo. Ne smemo zaboraviti da su prirodna vegetacija i flora svojstvene karakteristike onog područja na kome se javljaju, kao i da su od uticaja i na Ijudska naselja i na samog čoveka. Međutim, prirodno okruženje agrarnih područja, u koje spada i naš kraj, izloženo je sve više brzim i temeljnim promenama. Danas se u našoj okolini ostaci autohtonih biljnih zajednica mogu naći samo u fragmentima, kao ostrva, ali ne u prvobitnom stanju, već izmenjeni an-tropogenim uticajima. Površine koje zauzimaju konstantno se smanjuju, istovremeno su i sve siromašnije po broju vrsta, gube prirodne osobine, ponegde trajno nestaju. Ako se ne trudimo da ih zaštitimo, ili da ih rekonstruišemo, okolina će nam biti potpuno opustošena.

Biljni pokrivač okoline Subotice karakteriše prilično bogata flora, za-hvaljujući činjenici, da se na ovom relativno malom području nalaze različiti biotopi, tj. kompleksi prirodnih staništa koji čine peščarske zajednice, lesne pustare, slatine, močvare i tresetište.

Cilj mog rada je da predstavim istraživanje flore ovog kraja i prirodne odnose, a pre svega nastanak, istorijski razvoj, dinamiku i sadašnju sliku biljnog pokrivača, zatim karakteristična nalazišta, vrste koje čine karakteristične biljne zajednice, kao i celokupnu sliku vegetacije i biljnogeografske odlike područja. Iz svih ovih činjenica možemo doneti zaključke, na osnovu kojih će biti date smernice o tome kako možemo racionalno koristiti prirodne resurse, kako ostvariti zaštitu prirode, očuvati prirodnu floru i vegetaciju, kako eventualno izvršiti njenu rekonstrukciju.

Treba naglasiti da je o Subotičko-horgoškoj peščari već objavljena jedna knjiga. To je Gajićeva „Flora i vegetacija Subotičko-horgoške peščare”. Predstavlja pre svega ilustrovani ključ za determinaciju, pa daje mogućnost zainteresovanima za determinaciju biljnih vrsta. U manjem delu knjige prikazane su biljne zajednice ovog područja i ukratko prezentovane biljnogeografske karakteristike regiona. U raznim prilozima obrađene su i praktične teme.

Moj rad predstavljen u ovoj knjizi, razlikuje se od prethodnog u tome, što je u centru pažnje botanička komponenta zaštite prirode, što sa tog aspekta analizira floru područja okoline Subotice i pitanja vezana za njenu zaštitu. Ova moja knjiga zapravo nadograđuje pomenutu Gajićevu knjigu, koja sa ključem za determinaciju, s druge strane, olakšava primenu ove knjige.

porno turk porno turk
sikis sikis izle