manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Matijas Haniš kasnobarokni putujući slikar

Izložba je posvećena zaboravljenom putujućem slikaru Matijasu Hanišu (Mathias Hanisch, oko1754., Prag – 1806., Vukovar), koji se preselio iz naslednih, austrijskih zemalja habzburškog imperija prvo u severni deo Ugarskog kraljevstva, u Trenčin, a krajem 18. veka u južni deo – u Sombor. Titulu slikara Kalačko-bačke nadbiskupije dobiva zahvaljujući velikom broju crkvenih narudžbi. Nekoliko je godina živeo u Kalači te Baji. Zahvaljujući istrajnom entuzijazmu u istraživanju poznajemo danas oko dvadeset Hanišovih oltarnih pala, tri slike Bogorodice i oko pedeset portreta, od kojih se većina nalazi na nekadašnjem teritoriju Bačko-bodroške županije. Župne crkve (Baja, Bikić, Bački Breg, Doroslovo, Jankovac, Bački Monoštor i Gajdobra), kapele, crkvene zbirke (Nadbiskupska riznica, zbirka franjevaca u Baču, Subotici i Vukovaru) kao i javne (muzeji u Baji, Subotici i Somboru) čuvaju njegova karakteristična dela. O višem slikarskom obrazovanju Matijasa Haniša nema podataka, a pretpostavlja se kako je veštinu slikanja razvio verovatno u porodičnoj radionici. Kvalitet njegovog slikarstva slična je kvaliteti slikarstva majstora iz ostalih mađarskih središta, ali zahvaljujući ličnim prisustvu uspeo je preuzeti narudžbe u novonaseljenim i novoizgrađenim krajevima sa stanovništvom različite nacionalnosti i veroispovesti. Njegova je umjetnost danas deo nasleđa četiri srednjoevropske države: Srbije, Mađarske, Hrvatske i Slovačke. Nastanak izložbe i monografije koja je prati omogućile su prvenstveno restauracije domaćih dela i oltarnih pala u Mađarskoj, također i međunarodna saradnja stručnjaka. Zbog toga deo izložbe čine panoi koji prikazuju proces restauracija njegovih dela.

porno turk porno turk
sikis sikis izle