manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort escort van escort balikesir escort kibris escort bursa escort mersin

Budimski slikar Sebastijan Štetner

Istraživanje umetničkog nasleđa katoličkih crkava Vojvodine iz 18. i 19. veka pripada oblasti mađarske i evropske istorije umetnosti. Njihove se vrednosti poslednjih godina su u veoma maloj meri privukle pažnju domaćih istoričara umetnosti. Gradski muzej u Subotici, zahvaljujući entuzijazmu svojih stručnjaka, obavlja pionirski rad u toj oblasti. Prvi međunarodni projekat u kome smo u toj temi učestvovali je bio „Putevi mađarskog baroka” 2000/2001. godine. Bez prekida radimo na ciljevima, koje smo tada označili, a naše rezultate potvrđuju stručni članci i monografijska izdanja.

Povremena izložba „Budimski slikar Sebastijan Štetner (Dorst, 1699-Budim, 1758)” u subotičkom Gradskom muzeju je rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada. Ključ za opus tog zaboravljenog baroknog slikara su dala baš njegova dela sa nakadašnjeg trospratnog glavnog oltara Svetog Mihovila u franjevačkoj crkvi u Subotici. Zahvaljujući detaljnim podacima u Kućnoj povijesti subotičkih franjevaca, restauracijama oltarnih pala i istrajnom entuzijazmu u istraživanju, postalo je moguće da se opus tog mađarskog baroknog slikara zaokruži oslanjajući se uglavnom na metode stilske analize i analize slikarske tehnike. Izložba i monografija koja je prati je nastala prvenstveno zahvaljujući rezultatima restauracija subotičkih oltarnih pala i dela iz Mađarske, zatim stručne saradnje restauratora i stručnjaka iz drugih oblasti. Zbog toga prikaz originalnih umetnina na izložbi prati zbirka studioznih panoa o restauracijama.

1727.g.: Sebastijan Štetner, slikar i pozlatar bavarskog porekla se nastanjuje u Budimu, a 1736. dobija status budimskog građanina. Tu se kasnije ženi i postaje vlasnik kuće, gde je vodio svoju umetničku radionicu. O njegovom školovanju nema podataka, slikarski zanat je verovatno stekao u jednoj od bavarskih ili bečkih radionica. Značajke njegovog umetničkog stila su italijanskog porekla. Rezultat dosadašnjih istraživanja pokazuje, da je veće naruđžbe dobijao iz provincijalnih gradova Mađarske kraljevine.

Oko 1739. g.: slika oltarne pale trospratnog glavnog oltara Svetog Dimitrija u Segedinu: Sveti Dimitrije u nebeskoj slavi, Alegorija svete Barabare i Sveti Juraj ubija aždaju. U istoj crkvi za sporedni oltar Svete porodice je izradio delo „Povratak iz Egipta”.

1741.g.: pozlaćuje trospratni glavni oltar svetog Mihovila u Subotici i slika njegove pale: Sveti Mihovil, Sveti Juraj, Sveta Cecilija, Sveta Lucija, Sveti Aleksije, Sveti Franja Ksaverski i Blažena Djevica Marija.

1743. g.: izradio je sliku za oltar svetog Josipa u franjevačkoj crkvi svetog Petra alkantarskog u Pešti, na kojoj je prikazana zaruke Device Marije.

1747. g.: radi na glavnom oltaru crkve Sveta Katarina u Tabanu-Budimu.

1751. g.: izrađuje efemernu budimsku trijumfalnu kapiju u čast posete carice Marije Terezije mađarskom glavnom gradu.

Oko 1750. godine je nastala u njegovoj izvedbi sporedna oltarna pala Gospe karmelske 1756. g.: slika oltarne pale sporednih oltara franjevačke crkve svete Ane u Ostrogonu: Sveti Juraj, Sveti Florijan, Sveti Petar iz Alkantare i Sveti Ivan Kapistran.

O većini njegovih dela se zna samo iz arhivskih izvora.

porno turk porno turk
sikis sikis izle